top of page

Explorant les diferències entre Escola Bressol Pública, Concertada i Privadadiferencia entre escola bressol publica i privada

Les famílies, quan es troben davant la decisió de triar una escola bressol per als seus petits, sovint es veuen abocades a entendre les diferències entre les opcions disponibles. En aquest article, explorarem les característiques distintives de les escoles bressol públiques, concertades i privades per ajudar-te a prendre una decisió informada sobre l'entorn educatiu que millor s'ajusti a les teves necessitats i expectatives.


Característiques de l'Escola Bressol i Llar d’Infants Pública:

 • Finançament: Les escoles bressol públiques reben finançament del govern i, per tant, solen tenir quotes més baixes o fins i tot ser gratuïtes.

 • Accés Universal: Obertes a tothom, les escoles bressol públiques prioritzen l'accessibilitat i poden tenir una gran demanda.

 • Programa educatiu: Segueixen els currículums oficials i estan subjectes a les polítiques educatives establertes pel govern local.

 • Selecció de personal: El personal docent no passa per un procés de selecció sinó que pertany a una borsa de treball. Hi ha bastanta rotació de referents.

En aquest bloc, podem distingir entre Escoles Bressol Municipals (EBM) i Llars d’infants Públiques. Les principals diferències entre ambdues, és quina entitat pública gestiona l’escola bressol:

 • Escoles Bressol Municipals: són gestionades pel municipi o l’ajuntament local. Tenen una estreta vinculació amb la comunitat local i/o poden tenir col·laboracions més estretes amb altres serveis municipals, com centres de salut o serveis socials.

 • Llars d’infants públiques: es troben sota la gestió del Govern Autonòmic. Han de seguir unes directrius i curriculums establerts pel govern regional per assegurar certa consistència en l’educació infantil i poden haver-i variacions en l’aplicació dels programes educatius depenent de les polítiques de la regió.  

Avantatges i desavantatges de l’Escola Bressol Pública:

Avantatges:

 • Cost reduït o gratuït

 • Accessibilitat universal

 • Estabilitat financera

Desavantatges:

 • Gran demanda i llistes d’espera

 • Limitacions o manca de flexibilitat en la presa de decisions

 • Dependència financera

Característiques de l'Escola Bressol Concertada:

 • Finançament Mixt: Les escoles bressol concertades reben finançament tant públic com privat, la qual cosa pot influir en les seves tarifes i ofertes educatives.

 • Selecció d'alumnes: Poden tenir criteris de selecció i pot ser que es requereixi una contribució econòmica per part de les famílies.

 • Llibertat educativa: Disposen d'una certa llibertat en el disseny dels seus programes educatius, encara que han de seguir certes directrius oficials.

Avantatges i desavantatges de l’Escola Bressol Concertada: 

Avantatges:

 • Finançament mixt

 • Flexibilitat en la selecció de personal i equip docent

 • Llibertat educativa

Desavantatges:

 • Quotes mitjanes

 • Criteris de selecció dels alumnes i disponibilitat limitada

 • Dependència del finançament públic


Característiques de l'Escola Bressol Privada:

 • Autofinançament: Les escoles bressol privades no reben finançament públic i es mantenen amb les quotes pagades per les famílies.

 • Flexibilitat en el currículum: Tenen major flexibilitat per adaptar els seus programes educatius i oferir serveis addicionals.

 • Atenció personalitzada: Sovint destaquen per oferir un enfocament més personalitzat, amb classes més petites i més atenció individualitzada.

Avantatges i desavantatges de l’Escola Bressol Privada

Avantatges:

 • Flexibilitat educativa

 • Atenció personalitzada

 • Independència financera

Desavantatges:

 • Cost elevat

 • Manca d'accessibilitat

 • Variabilitat en la qualitat


En la següent taula podeu veure de forma ràpida les principals diferències entre escola bressol pública, concertada i privada.


Principals diferencies entre escola bressol publica, concertada i privada
Principals diferencies entre escola bressol publica, concertada i privada

Factors a Tenir en Compte a l’hora de triar escola bressol:

 1. Pressupost familiar: Valorar la capacitat financera per determinar quina opció és més viable.

 2. Expectatives educatives: Considerar les filosofies pedagògiques i els programes educatius per assegurar-se que coincideixin amb les expectatives familiars.

 3. Proximitat i accessibilitat: Tenir en compte la ubicació geogràfica i la facilitat d'accés a l'escola bressol seleccionada.

 4. Feling o sensacions amb l'equip directiu i l'equip docent: El nostre instint no ens falla i sempre l'hem d'escoltar, és imprescindible tenir bones sensacions amb les persones que estaràn al càrrec de la nostra criatura.

Com a conclusió, quan ens fem la pregunta sobre com triar escola bressol o llar d'infants, si escollim una escola bressol pública, concertada i privada, és crucial entendre les diferències abans de prendre una decisió. Cada opció té els seus avantatges i desavantatges, i la millor elecció dependrà de les necessitats i prioritats específiques de cada família.


Amb aquesta informació, esperem que les famílies puguin prendre decisions informades per proporcionar una base educativa sòlida per als mandunguis. Si et queden dubtes, posa't en contacte amb nosaltres, estarem encantades d'atendre les teves consultes.


263 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page